Nasze usługi

Szlifowanie wałków 
  • Maksymalna średnica detalu Ø 240 mm
  • Maksymalna długość detalu L-600 mm
Szlifowanie otworów 
  • Maksymalna średnica detalu Ø 600 mm
  • Maksymalna średnica otworu Ø 250 mm
  • Maksymalna długość szlifowania L-250 mm
Szlifowanie płaszczyzn
  • Maksymalna długość detalu L-800 mm
  • Maksymalna szerokość detalu L-400 mm
  • Maksymalna wysokość detalu L-400 mm

Szlifowanie

Obróbka wykończeniowa powierzchni za pomocą narzędzi ściernych, w wyniku której uzyskuje się duże dokładności wymiarowe i kształtowe oraz małą chropowatość. Szlifowanie można wykonywać na otworach, wałkach i płaszczyznach.