Ogólne Warunki Umów Sprzedaży (OWS)Frezamet BIS Sp. z o.o.

Sprzedaż towarów przez „FREZAMET BIS” Sp. z o.o. (dalej: Frezamet Bis) z siedzibą w Orzeszu odbywa się na warunkach określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach Umów Sprzedaży (dalej „OWS”)

Czytaj nasze OWS
Szlifowanie elementów metalowych