Obróbka skrawaniem

Obróbka metali, musi nadążać za zmieniającymi się trendami oraz stosować najnowsze dostępne technologie. Dzięki wdrożeniu nowoczesnych rozwiązań i wykorzystaniu zaawansowanego parku maszyn osiągnęliśmy uproszczenie całego procesu obróbki zarówno metali lekkich, jak i ich cięższych odpowiedników. Frezamet BIS oferuje profesjonalną obróbkę.

Nasze usługi

Obróbka skrawaniem zalicza się do najczęściej wykorzystywanych ubytkowych technologii kształtowania materiałów. Tworzy ona grupę metod, których wspólną cechą jest formowanie tworzyw lub obróbka metali przez ścinanie (frezowanie, toczenie) lub ścieranie (szlifowanie) warstwy powierzchniowej.

  • toczenie
  • frezowanie
  • wiercenie
  • gwintowanie

Na czym polega obróbka CNC?

Obróbka skrawaniem polega na nadaniu określonego kształtu, wymiarów oraz gładkości powierzchni obrabianemu przedmiotowi. Taki efekt uzyskuje się dzięki usunięciu z niego warstwy materiału za pomocą narzędzi skrawających. Usunięty materiał nazywany jest naddatkiem na obróbkę. Jego skrawanie odbywa się w wyniku wzajemnego ruchu narzędzia względem obrabianego przedmiotu. Nowoczesne maszyny działają w oparciu o komputerowe systemy sterujące, które pozwalają na zautomatyzowanie tej pracy, a co za tym idzie seryjne i niezwykle precyzyjne produkowanie różnego rodzaju komponentów dla wielu gałęzi przemysłu.